Regionale variationer i selvmordsforsøg 2012-2015

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Rapporter

Data er valideret og afviger derfor fra de nuværende offentlige data i Register for Selvmordsforsøg. Læs mere her.

Fra rapportens forord

I denne rapport foreligger resultaterne af et projekt omhandlende regionale variationer i selvmordsforsøg. I projektet er det blevet undersøgt, om der er bestemte karakteristika, der kendetegner personer, som har foretaget et selvmordsforsøg. Analyserne er lavet på baggrund af udvidelsen af Register for Selvmordsforsøg, og inkluderer alle de personer med bopæl i Region Nordjylland og Region Sjælland, der i perioden 2012-2015 foretog et selvmordsforsøg, som resulterede i hospitalskontakt i bopælsregionen. Undersøgelsen har vist, at der er regionale variationer i selvmordsforsøg, både hvad angår omfang og personkarakteristika.

Jeg skylder en stor tak til cand.scient.oecon og Ph.D. Erik Christiansen for statistisk vejledning og til cand.scient.san.publ. Sarah Grube Jensen for støtte og hjælp til det statiske arbejde og for faglig sparring igennem alle projektfaser. Ydermere skal alle medarbejdere fra Center for Selvmordsforskning takkes for god inspiration og støtte, herunder en varm tak til cand.mag Trine Banke D’Andrade for korrekturlæsning.

Uden økonomisk støtte havde projektet ikke været muligt, og der rettes en tak til Børne- og Socialministeriet, samt til alle de involverede i udvidelsen af Register for Selvmordsforsøg.

Kathrine Aarøe Jørgensen
Marts 2017