Beskyttende forhold for personer i hvis slægt, der er selvmord

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Rapporter

Fra rapportens forord

At få meddelelse om et selvmord i ens nærmeste familie kan ændre radikalt ved den efterladtes eget livsperspektiv.

Selvmord tvinger de efterladte til at tænke! Selvmord i slægten får den efterlade til at se på sit eget liv og tage stilling til en lang række eksistentielle spørgsmål. Hvorfor valgte han/hun døden fremfor livet? Hvordan skal mit eget liv forme sig fremover? Hvilke visioner har jeg for mit liv? Hvilke værdier prioriterer jeg? Hvordan skal min adfærd være, for at jeg kan leve det liv, jeg ønsker? Hvilke forhold beskytter mig mod selvmordstanker og selvmordsadfærd?

Det foreliggende forskningsprojekt handler om beskyttende forhold blandt efterladte efter selvmord. Vi ved, at efterladte efter selvmord i slægten har en øget risiko for selvmordsadfærd, men vi har ingen viden om, hvad der beskytter de efterladte mod alvorlige selvmordstanker, selvmordsforsøg og selvmord. Derfor blev dette forskningsprojekt igangsat.

Resultaterne fremgår af denne rapport og er fremkommet gennem interviewundersøgelser af efterladte. Forskningsprojektet er unikt såvel nationalt som internationalt. Der er ikke tidligere gennemført et forskningsprojekt om hvilke forhold, der beskytter mod selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt efterladte.

Der er grund til at takke de mange interviewpersoner, som har bidraget til at få belyst problemet ud fra vidt forskellige synsvinkler på tværs af køn og alder. Tak for de mange overvejelser, som I har videregivet. Tak for jeres tid og interesse for at deltage i dette forskningsprojekt. I har ud fra jeres oplevelser og erfaringer bidraget med ny viden.

Lilian Zøllner
August, 2017