Relationer skaber håb

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Faktahæfter

Fra forordet

Relationer skaber håb.

Titlen på konferencen er valgt, fordi det er essensen af 20 års forskning.

Uanset hvilken metode og hvilke data, vi har anvendt, kan vi konstatere, at det er et forskningsområde, som er særdeles vanskeligt. Alligevel er det positivt at kunne se tilbage på forskningen og konkludere, at relationer skaber håb.

Vi har relation til nogen eller til noget. Relation kan ikke måles og vejes, men det er i relationerne, vi udvikler os og lærer os selv at kende. Unge, ældre og meget gamle mennesker er knyttet sammen på tværs af generationer. Vi kan lytte til hinanden og leve os ind i hinandens verden. Vi kan være nærværende og tale sammen. Vores relation kan være flygtig, men den kan også være langvarig og præget af dybe samtaler om livet og døden.

Over halvdelen af de personer, som begår selvmord, har ikke en psykiatrisk diagnose, men er mennesker, som har mistet håbet, og i stedet er fortvivlelsen sat ind. Når vi i vores forskning har spurgt mennesker, som har haft meget alvorlige selvmordstanker eller selvmordsforsøg, hvorfor de ikke begik selvmord, nævner de fleste relationen til et andet menneske. Dette betyder ikke, at et andet menneske fysisk behøver at være til stede og afværge selvmordet. Men det betyder, at der er et andet menneske, som de måske gerne vil tale med igen, eller forsøge at knytte sig til. De håber, at dagen i morgen bringer noget nyt med sig.

Centerleder, Ph.D.
Lilian Zøllner