Sæsonsvingninger i selvmordsadfærd

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Rapporter

Data er valideret og afviger derfor fra de nuværende offentlige data i Register for Selvmordsforsøg. Læs mere her.

Fra rapportens forord

Der er en grund til, at Center for Selvmordsforskning har valgt sæsonsvingninger i selvmordsadfærd som tema for denne rapport.

Selvmord og selvmordsforsøg er et komplekst, multifaktorielt samspil mellem en række forskellige faktorer. Disse kan være risikofaktorer eller beskyttende faktorer, og de kan påvirke hinanden indbyrdes. Adskillige studier har vist, at selvmordsadfærd også kan påvirkes af tidsmæssige faktorer som ugens eller døgnets rytmer samt andre begivenheder fæstnet i tid som helligdage og andre særlige mærkedage. Da mange myter stadig knytter sig til bestemte tispunkter eller perioder, har interessen for, hvilken betydning de varierende tidsmæssige svingninger har for selvmordsadfærd været stor, såvel i Danmark som i mange andre lande.

Denne rapport er en opdatering af tidligere faktahæfte nr. 9 fra Center for Selvmordsforskning ”Sæsonsvingninger i selvmordsadfærd” (2003). Undersøgelsen er baseret på data fra Register for Selvmordsforsøg og Register for Selvmord på Center for Selvmordsforskning. Data om selvmordsforsøg dækker det tidligere Fyns Amt (repræsentativ for landets befolkning) i perioden 1995-2011. Tallene for selvmordsforsøg i perioden 2012-2015 dækker Region Nordjylland og Region Sjælland. Selvmord dækker perioden 1995-2015 og indeholder alle registrerede selvmord i Danmark.

Det skal bemærkes, at undersøgelsens resultater ikke er baseret på statistiske analyser, hvilket betyder, at rapporten kun viser det overordnede billede af sæsonmæssige variationer i selvmord og selvmordsforsøg.

Der skal lyde en stor tak til Kathrine Aarøe Jørgensen og Karin Aaskov Overgaard for kvalitetssikring og korrekturlæsning af rapporten.

Agnieszka Konieczna
Center for Selvmordsforskning
2017