Kærestevoldsramte unge

Baggrund

Undersøgelser fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at omkring 19.500 kvinder og 12.000 mænd mellem 16-24 år årligt udsættes for psykisk, fysisk eller seksuel vold fra en kæreste. For aldersgruppen 13-19 år har ca. 7% af de unge været udsat for kærestevold.

Kærestevold kan have vedvarende alvorlige konsekvenser for dem, der udsættes for volden. Voldsudsatte unge er disponeret for selvskadende adfærd og psykiske lidelser som depression og angst, også efter volden er ophørt. Samtidig søger unge, der udsættes for kærestevold, sjældent hjælp, og de eksisterende tilbud er i vid udstrækning rettet mod voksne.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, nu Ligestillingsafdelingen under Udenrigsministeriet har via Handlingsplanen til bekæmpelse af vold i familien og i nære relationer bevilliget penge til gennemførelse af dette projekt, som skal give de unge redskaber til at bearbejde de negative følger af kærestevold hos den enkelte og forebygge, at den unge går ind i et nyt voldeligt forhold. De unge vil indgå i et forløb, hvor de enten individuelt eller i grupper tilbydes støtte.

Formål

Projektets formål er via elektronisk spørgeskema – Ungdomsbarometret at identificere unge som har været udsat for kærestevold og tilbyde dem et forløb i Travellers-programmet.

Travellers – Livet er en rejse er et interventionsprogram, som fokuserer på trivsel og intervention. Hovedvægten i Travellers ligger på styrkeopbygning samt forstærkning af ressourcer. Målsætningen er at fremme unge menneskers personlige færdigheder, såsom evnerne til at håndtere forandringer, at være i stand til at opnå et forhold til andre samt at kunne overkomme modgang og udvikle en følelse af selvværd.

Ideen bag metoden er, at de unge er rejsende i deres eget liv. Forløbet hjælper bl.a. de unge til at tænke og få et overblik over begivenheder i deres livs rejser. Emner, der arbejdes med under forløbet, kan f.eks. være: at styrke personlig identitet, at opbygge tryghed og selvtillid, at opbygge følelse af tilhørsforhold o.a.

Metode

Individuelle forløb eller gruppeforløb.

Praktiske oplysninger

Travellers tilbydes til unge som har været udsat for kærestevold. De kærestevoldsramte unge mødes i et velstruktureret gruppeforløb, der strækker sig over 8 gange af ca. 1½ times varighed. Grupperne vil bestå af ca. 1 til 8 deltagere og bliver ledet af uddannede Travellers-vejledere. Forløbet foregår i skoletiden efter aftale med skolen. Det er gratis at deltage.

Travellers er udviklet af skylight i New Zealand. Læs mere på www.travellers.org.nz.

Status

Projektet er afsluttet med afrapportering til Ligestillingsafdelingen under Udenrigsministeriet og med rapporten Kærestevoldsramte unge.

Støttet af

Projektet er finansieret af Ligestillingsafdelingen under Udenrigsministeriet, under den nationale Handlingsplan mod vold i familien og nære relationer

Denne tekst blev senest opdateret den 08/01/2020