Kærestevoldsramte unge

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Rapporter

Fra rapportens forord

I 2014 kom regeringen med den nationale handlingsplan: ”Indsats mod vold i familien og i nære relationer”. Det daværende ministerie for Børn, Undervisning og Ligestilling valgte fire indsatsområder med tilhørende aktiviteter i relation til vold, som skulle supplere det eksisterende system med nye initiativer. Ét af de fire indsatsområder var tidlig indsats i relation til unge, der udsættes for kærestevold. Herunder oprettelse af behandlingstilbud til unge med formålet at bryde voldsspiralen og forhindre, at voldens konsekvenser får betydning for de unges mulighed for at leve et normalt liv med skole, uddannelse og netværk mv.

Center for Selvmordsforskning modtog på baggrund af den nationale handlingsplan en bevilling til gennemførelse af projektet ”Kærestevoldsramte unge”. I projektet indgik en spørgeskemaundersøgelse samt tilbud om vejledningsforløb til de kærestevoldsramte unge.

Spørgeskemaundersøgelsen blev udformet af daværende Centerleder samt medarbejdere tilknyttet Ungdomsbarometeret. To Sygeplejersker var tilknyttet projektet som Travellers vejledere. Statistiske beregninger er foretaget af akademisk medarbejder, Sarah Grube Jakobsen. Rapporten er skrevet og redigeret i samarbejde mellem Christina Petrea Larsen, Sarah Grube Jakobsen og Anne-Katrine Thrue Mikkelsen.

Christina Petrea Larsen
Sundhedsfaglig akademisk medarbejder, Konstitueret Centerleder
November 2019