Selvmordsforsøg og antidepressiva

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Rapporter

Fra rapportens forord

I 2013 fik Center for Selvmordsforskning en bevilling fra Lundbeck A/S til et længerevarende projekt. Formålet var at frembringe ny viden om, hvad der beskytter og belaster mennesker, som har forsøgt at begå selvmord, samt at bidrage til forebyggelse af gentagne selvmordsforsøg og selvmord.

For at opfylde formålet, har medarbejdere været ude på hospitaler for at validere registrerede selvmordsforsøg og bl.a. indhentet viden om bagvedliggende faktorer. Den næste del i projektet, som den foreliggende rapport omhandler, har været at undersøge, om medicinsk behandling med antidepressiva er en beskyttende faktor for at gentage et selvmordsforsøg (recidiv).

På grund af en ændring i lovgivningen har det kun været muligt at indsamle data vedr. selvmordsforsøg i et begrænset geografisk område (Region Nordjylland og Region Sjælland) for perioden 2012-2015. Dette studie bygger på disse data.

Der skal rettes en stor tak til H. Lundbeck A/S for at have ydet økonomisk støtte i form af et unrestricted grant til projektet. Tak til Universitetshospitalet i Aalborg, og psykiatrihuset i Region Sjælland for godt samarbejde i forbindelse med indsamling af data.

Sarah Grube Jakobsen
December 2019