Nr. 41 Unge og sociale medier

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Faktahæfter

Download gratis.

Fra forordet

Dette hæfte Unge og sociale medier indgår i rækken af hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordsadfærd.

Vi har tidligere gennemført et forskningsprojekt om unges brug af de sociale medier i relation til deres sårbarhed, tanker om selvskade og selvskadende adfærd (Zøllner, Rask, Konieczna, 2013). Det foreliggende faktahæfte handler om unges forhold til sociale medier i 2019 med fokus på unges selvskadende adfærd.

Målgruppen for faktahæftet er derfor alle, der enten i deres uddannelsesforløb eller i forbindelse med deres arbejde kommer i kontakt med selvmordstruede eller selvskadende unge mennesker. Hensigten med hæfterne er at formidle viden som grundlag for forebyggelse.

Dette faktahæfte præsenterer resultaterne af forskning fra Center for Selvmordsforskning baseret på data fra centerets egen spørgeskemaundersøgelse for året 2019.

December 2019
Agnieszka Konieczna
Sarah Grube Jakobsen