Nr. 40 Mobning og selvskade blandt unge

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Faktahæfter

Download gratis.

Fra forordet

Dette hæfte Mobning og selvskade blandt unge indgår i rækken af hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordsadfærd.

Mobning er en risikofaktor for sårbarhed og selvskadende adfærd. Hvis de unge ikke får hjælp, kan adfærden udvikle sig og øge risikoen for at blive til selvmordsadfærd senere i livet.

Målgruppen for faktahæftet er derfor alle, der enten i deres uddannelsesforløb eller i forbindelse med deres arbejde kommer i kontakt med unge, som kan opleve mobning, og som kan være i risiko for at udvikle selvskadende adfærd. Hensigten med hæfterne er at formidle viden som grundlag for forebyggelse.

Dette faktahæfte præsenterer resultaterne fra Center for Selvmordsforsknings egen spørgeskemaundersøgelse, men sammenligner også resultaterne med anden forskning på området.

Oktober 2019
Sarah Grube Jakobsen