Publikationer om selvmord og selvmordsforsøg på skinnerne

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Rapporter

Download publikationerne gratis.

Uddrag fra forordet til Selvmord og selvmordsforsøg på skinnerne

I foråret 2016 blev samarbejdet mellem DSB og Center for Selvmordsforskning indledt. Baggrunden var, at DSB havde en vision om at begrænse selvmord og selvmordsforsøg på jernbanen.

Togpåkørsler er ikke et nyt problem. Selvmord og selvmordsforsøg på skinnerne har store omkostninger for de pårørende. Men selvmord og selvmordsforsøg har også store økonomiske, samfundsmæssige og helbredsmæssige konsekvenser for de DSB-ansatte og deres pårørende. Og for DSB.

I efteråret 2017 blev forskningsprojektet igangsat. Formålet med undersøgelsen er at bidrage til forebyggelse blandt borgere samt bidrage til at mindske følgevirkningerne for det DSB-personale, som er involveret i personpåkørslerne.

Resultaterne af forskningsprojektet fremgår af denne rapport. Resultaterne bygger på en registerundersøgelse, en spørgeskemaundersøgelse og en interviewundersøgelse. Forskningsprojektet er unikt såvel nationalt som internationalt. Der er ikke tidligere gennemført et forskningsprojekt, som omhandler såvel borgere som DSB-personale.

Lilian Zøllner
December, 2018

Uddrag fra forordet til Anbefalinger til DSB 2019. Tillæg til rapporten “Selvmord og selvmordsforsøg på skinnerne”, 2018

I 2016 indledte DSB og Center for Selvmordsforskning et samarbejde. Formålet med samarbejdet var at udarbejde en profil af de mennesker, som begår selvmord ved personpåkørsel på togskinnerne samt at undersøge følgevirkninger for lokomotivførere og andet DSB personale, som har været involveret i en personpåkørsel. Resultaterne skal danne grundlag for, at DSB kan mobilisere en målrettet indsats i forebyggelsen af selvmord ved personpåkørsel på togskinnerne. Ydermere skal resultaterne danne grundlag for, at DSB kan foretage en målrettet indsats i forebyggelsen af følgevirkninger blandt det DSB personale, som har været involveret i en personpåkørsel.

Anbefalingerne er et tillæg til rapporten: ”Selvmord og selvmordsforsøg på skinnerne”, og skal ses som vejledning og inspiration til DSB i tilrettelæggelsen af det fremtidige selvmordsforebyggende arbejde. Ligeledes kan anbefalingerne danne baggrund for DSB’s ønske om at optimere støtten til de berørte lokomotivførere samt andet DSB personale.
Anbefalingerne i dette tillæg udtrykker alene Center for Selvmordsforsknings anbefalinger til DSB, anno, marts 2019.

Christina Petrea Larsen
Konstitueret Centerleder
Odense, marts 2019