Nr. 39 Karakteristik af personer, der har begået selvmord ved personpåkørsel på skinnerne

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Faktahæfter

Download gratis.

Fra forordet

Dette hæfte, ”Karakteristik af personer, der har begået selvmord ved personpåkørsel på skinnerne”, indgår i en række hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordstanker og selvmordsadfærd. Hensigten med hæfterne er at formidle viden som grundlag for forebyggelse, og målgruppen er derfor alle, der enten i deres uddannelsesforløb eller i forbindelse med deres arbejde kommer i kontakt med selvmordstruede mennesker.

Den nuværende viden om selvmord ved personpåkørsel er sparsomt undersøgt. Dette faktahæfte vil belyse problemstillingen omkring personpåkørsel og hermed forsøge at skabe en profil af personer, der har taget deres eget liv ved personpåkørsel i Danmark i perioden 2000-2015. Profilen er skabt ud fra udvalgte faktorer, der menes at påvirke selvmordet.

Faktahæftet er en del af projektet ”Selvmord og selvmordsforsøg på skinnerne”, som Center for Selvmordsforskning igangsatte i 2017 i samarbejde med DSB. Hovedformålet med projektet er at frembringe ny viden, der kan bidrage til udvikling af forebyggende indsatser mod selvmord ved personpåkørsel.

December 2018
Agnieszka Konieczna