Nr. 38 Center for Selvmordsforskning – Forskning, registre og statistikbank

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Faktahæfter

Download gratis.

Fra forordet

Dette hæfte “Center for Selvmordsforskning – Forskning, registre og statistikbank” indgår i en række hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordstanker og selvmordsadfærd.

Hensigten med hæfterne er at formidle viden som grundlag for forebyggelse, og målgruppen er derfor alle, der enten i deres uddannelsesforløb eller i forbindelse med deres arbejde kommer i kontakt med selvmordstruede mennesker.

Formålet med dette hæfte er, at læseren får viden om, hvordan udviklingen fra et forskningsprojekt til Center for Selvmords-forskning har fundet sted. Desuden er det formålet at formidle viden om de debatter, der har været om at få et landsdækkende Register for Selvmordsforsøg.

I hæftet indgår oplysninger fra Register for Selvmord, Register for Selvmordsforsøg samt fra Ungdomsbarometeret (om unges selvskade).

Center for Selvmordsforskning har en offentlig tilgængelig statistikbank, der viser data fra Centerets to registre: Register for Selvmord og Register for Selvmordsforsøg. Denne statistikbank kan alle tilgå, og hæftet indeholder en vejledning i brug af statistik-banken.

Afslutningsvis præsenteres Centerets udgivelser.

Oktober 2018
Lilian Zøllner