Udvidelse af Register for Selvmordsforsøg

Forebyggelse af selvmordsadfærd – Udvidelse af Register for Selvmordsforsøg

Baggrund

Kendskabet til omfanget af registrerede selvmordsforsøg hentes fra Center for Selvmordsforsknings Register for Selvmordsforsøg, der indeholder selvmordsforsøg blandt personer bosiddende i det tidligere Fyns Amt i perioden 1990-2010. Tal for 2011 stammer fra hele Region Syddanmark. Tal for 2012-2016 stammer fra regionerne Nordjylland og Sjælland.

Der findes endnu ikke et register over selvmordsforsøg på landsplan, men Center for Selvmordsforskning har fået tilladelse til at indhente data fra hele landet.

Formål

Projektets formål er at:

  • udvide dataindsamlingen til landsplan
  • frembringe ny viden om hvad der belaster mennesker, som har forsøgt at begå selvmord og som følge heraf indbringes til hospital
  • bidrage til forebyggelse af gentagne selvmordsforsøg og selvmord

Metode

Projektet gennemføres via:

  • indsamling af data gennem adgang til journalmateriale fra de patienter som kommer i kontakt med sygehuset efter et selvmordsforsøg
  • samkøring af registre og lægemiddeldatabasen

Samarbejdspartnere

Centret vil være den igangsættende og koordinerende part mellem sygehuse og hospitaler i regionerne. Samarbejdspartnere vil være regionerne samt de ansvarlige på hospitalerne.

Status

Afsluttet.

Støttet af

Projektet er finansieret af Social- og Ældreministeriet.

Denne tekst blev senest opdateret den 04/05/2023