Behandlingskæde og klinik for selvmordstruede børn og unge på Fyn

Med en bevilling fra Socialministeriet er et projekt iværksat, som samler de erfaringer, der er gjort med selvmordsforebyggende arbejde blandt børn og unge på Vestfyn: Behandlingskæde og klinik for selvmordstruede børn og unge på Fyn.

Se projektbeskrivelsen

Projektet består dels i at opbygge en klinik, som kan yde konsulentbistand, udrede klienters behov (børn og unge 0-18 år) og stå for kortere samtaleforløb; dels at opbygge en behandlingskæde, der dækker hele Fyn bestående af sagsbehandlerne i de fynske kommuner, ovennævnte klinik og Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus.

Hjemmeside

Klinikken får hjemmeside under Region Syddanmark/OUH. Adressen er www.selvmordstruede.dk – hjemmesiden er siden lukket ned.

Tilhørsforhold, adresse og navn

Klinik for selvmordstruede børn og unge vil dele lokaler med voksenafdelingen (tidligere Center for Forebyggelse af Selvmordsadfærd) på Bjergegade 15, 1. sal, 5000 Odense C. Sammen hedder de Klinik for Selvmordstruede med hver sin ledelse og sit tilhørsforhold.

  • Klinik for Selvmordstruede Børn og Unge hører under det børne- og ungdomspsykiatriske Hus, Psykiatricenter Øst – OUH
  • Klinik for Selvmordstruede Voksne hed tidligere Center for Forebyggelse af Selvmordsadfærd og hører fortsat under Psykiatrisk Afdeling P

Kontaktperson for børne- og ungeafdelingen

Klinikleder, psykolog Kim Juul Larsen

Projektet tager bl.a. udgangspunkt i Kommunepakken – forebyggelse af selvmordsadfærd blandt børn og unge, som er udarbejdet på Center for Selvmordsforskning.

Ny bevilling

Klinik for Selvmordstruede Børn og Unge har modtaget en ny bevilling fra Socialministeriets Satspulje til Selvmordsadfærd blandt børn/unge under 15 år – en analyse af opfølgningsrutiner, gruppens karakteristika og faktorer som beskytter mod recidiv.

Efter bevilingens ophør er projektet overgået til fast driftsenhed i Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus, Psykiatricenter Øst.

Denne tekst blev senest opdateret den 09/10/2019