Kommunepakken – Forebyggelse af selvmordsadfærd hos børn og unge

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Udsolgt fra forlag - kun til download
Kategori: Bøger

Statistikken viser, at flere unge piger og drenge mellem 15 og 19 år forsøger at tage deres eget liv. For sagsbehandleren eller andet personale i den sociale sektor, som sidder over for et selvmordstruet barn eller ung, kan det skabe usikkerhed og en frygt for at gøre det forkerte.

Kommunepakken er skrevet som en vejledning til personalet i socialsektoren med det formål at mindske denne usikkerhed samt forbedre grundlaget for at give selvmordstruede unge under 18 år en hurtig og kvalificeret hjælp. Hensigten med vejledningen er også at inspirere kommunernes politikere og ledere til at indarbejde standarder og elementer for det selvmordsforebyggende arbejde for børn og unge i kommunernes børnepolitik, jf. Serviceloven § 4 stk. 2.

I kommunepakken videregives der endvidere flere konkrete anvisninger på forskellige modeller for selvmordsforebyggende indsatser i kommunerne.

Med kommunepakken foreligger der således for første gang et professionelt værktøj, som både kan tjene som inspiration til det forebyggende arbejde og som et opslagsværk i situationer, hvor personale i den sociale sektor har brug for at iværksætte en indsats overfor selvmordstruede børn og unge.

Kommunepakken er forfattet af psykolog Kim Juul Larsen og socialrådgiver Bjørn Clausen i samarbejde med den kreds af fagpersoner, der har arbejdet med modelprojekter vedrørende selvmordsforebyggelse for børn og unge.

Kommunepakken er udgivet af Socialministeriet, nu Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Selvmordsforskning, januar 2006.

ISBN: 87-90291-39-5

Vejledningen er udsolgt og er kun tilgængelig til download.