Kommunepakken – Selvmordsforebyggelse blandt ældre

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Udsolgt fra forlag - kun til download
Kategori: Bøger

Selvmordsraten for ældre kvinder og mænd er markant højere end selvmordsraten for de øvrige, yngre aldersgrupper. Samtidig anslås det, at for hvert selvmord, der begås, bliver mindst fem personer dybt berørt.

Kommunepakkens inspirationshåndbog er rettet mod ledelse og personale inden for social- og sundhedssektoren med det formål at inspirere til en selvmordsforebyggende indsats blandt de ældre.

I inspirationshåndbogen formidles det trefasede modelprojekt fra Vejle Amt, der blev gennemført i 2001-2004. Projektet skulle styrke det selvmordsforebyggende arbejde i forhold til ældre gennem kompetenceudvikling, samt udvikling af det interne og eksterne samarbejde. Håndbogen giver endvidere en opridsning af de forebyggende hjemmebesøg som et redskab til at forebygge ældres mistrivsel.

Inspirationshåndbogen er forfattet af medarbejdere på Center for Selvmordsforskning og er blevet til i samarbejde med en række fagpersoner, som beskæftiger sig med området ældre og selvmord.

Kommunepakken er udgivet med støtte fra Socialministeriet, november 2006.

ISBN:87-90291-52-2

Vejledningen er udsolgt og er kun tilgængelig til download.