Behandlingskæde og klinik for selvmordstruede børn og unge i Region Sjælland

Med en bevilling fra Socialministeriet, nu Social- og indenrigsministeriet er projektet Behandlingskæde og klinik for selvmordstruede børn og unge i Region Sjælland m.pilotnetværk i Guldborgsund, Næstved og Vordingborg kommuner – til forebyggelse af selvmordsadfærd i aldersgruppen 0-18 år igangsat.

Se projektbeskrivelse

Formål

Formålet med projektet er at forebygge selvmord og selvmordsforsøg blandt børn og unge i Region Sjælland, startende med Guldborgsund, Næstved og Vordingborg kommuner, og dermed også at sikre disse børn og unge en bedre livskvalitet.

Projektet har 2 konkrete mål:

  • At give kommunerne et redskab til at skride ind tidligere og at højne kvaliteten i behandlingsarbejdet overfor unge selvmordstruede.
  • At sikre en velfungerende behandlingskæde, herunder at tilbyde kommunerne en værktøjskasse, et fast etableret kontaktnet og tilgang til faglig, mobil ekspertise, hvilket kan være med til at sikre ensartethed i tilbuddet til de selvmordstruede børn og unge.

Målgruppe

Selvmordstruede børn og unge under 18 år.

Status

Projektet er afsluttet. Der er udgivet en rapport Behandlingskæde og klinik for selvmordstruede børn og unge i Region Sjælland. Et pilotprojekt i Guldborgsund, Næstved og Vordingborg kommuner – til forebyggelse af selvmordsadfærd i aldersgruppen 0-18 år. Rapporten er udarbejdet af Rita Fjeldsted, Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland.

Denne tekst blev senest opdateret den 08/10/2015