Indsats til forebyggelse af selvmord blandt ældre

Psykiatrien i Nordjyllands Amt og Center for Selvmordsforebyggelse i Nordjylland iværksatte i 2006 projektet Indsats til forebyggelse af selvmord blandt ældre for midler bevilget af Socialministeriet.

Se projektbeskrivelse

Projektet er tilknyttet Center for Selvmordsforebyggelse i Nordjylland, som blev etableret januar 2006. Centret dækker pr. 1/1 2007 hele Region Nordjylland.

Projektets formål er at forebygge selvmord og selvmordsforsøg blandt ældre gennem en tidlig opsporing af fysiske og psykiske problemer. Dette ønskes bl.a. opnået gennem et samarbejde med praktiserende læger, med frivillige samt gennem undervisning af fagpersoner med kontakt til ældre.

Status

Som led i projektet er der tilrettelagt et væld af offentlige møder, foredrag og kursustilbud til frivillige. Endvidere er der tilbud til pårørende efter selvmordsforsøg. Læs mere på forebyggelsescentrets hjemmeside.

Det er endvidere projektets mål at tilbyde efteruddannelse til fagpersoner samt at udvikle et E-læringssystem til kompetenceudvikling af medarbejdere.

Socialministeriet forlænger projektperiode

I 2008 besluttede Socialministeriet at lade bevillingen for den specifikke indsats til forebyggelse af ældres menneskers selvmord blive forlænget. Det betyder, at projektet først afsluttes ved udgangen af år 2009.

Projektet er afsluttet og endelig rapport er udgivet i 2010. Rapporten består af 40 sider og 8 forskellige bilagsdele, som skal downloades separat.

Denne tekst blev senest opdateret den 09/10/2019