Varde Kommunes plan for forebyggelse af selvmord blandt unge

Med en bevilling fra Socialministeriet er projektet Varde Kommunes plan for forebyggelse af selvmord blandt unge iværksat.

Se projektbeskrivelse

Formål

Det overordnede formål er at reducere antallet af selvmord og selvmordsforsøg. Projektet fordeles på fire indsatsområder

  • At udvikle et kommunalt beredskab og en behandlingskæde til unge, som har været i kontakt med sygehuset efter et selvmordsforsøg eller anden selvdestruktiv adfærd, og/eller unge som viser tegn på at være selvmordstruede
  • at øge frontpersonales opmærksomhed og kompetencer overfor selvmordssignaler og selvmordsadfærd, samt gøre frontpersonalte opmærksom på henvisningsmuligheder og tværfaglig sparring, når de møder unge, som er selvmordstruede
  • Udvikle, supplere og/eller understøtte evt. allerede foreliggende undervisningsmateriale, som kan være med til at øge de unges viden, færdigheder og holdninger i forhold til at forebygge selvmordsforsøg og selvmord
  • at udvikle en manual/procedure for, hvordan skoler modtager en ung, der har forsøgt selvmord

Målgruppe

Målgruppen dækker unge af begge køn.

Forankring

Projektet som døbtes PULS blev forankret i Center for Sundhedsfremme. Efter projektets ophør er mange af initiativerne gået ind i kommunens daglige drift.

Status

Projektet er afsluttet i 2009.

Denne tekst blev senest opdateret den 02/05/2016