Selvmordsforebyggelse, Café Lytten

Café Lytten igangsatte i 2005 projektet Selvmordsforebyggelse for midler bevilget af Socialministeriet.

Se projektbeskrivelse

Formål

Café Lyttens formål er at forebygge og efterbehandle kriser og selvmordsadfærd hos unge, der har forsøgt selvmord, eller som antages at være i risiko for at foretage noget sådant. Hovedhjørnestenen i arbejdet er samtalegrupperne, fortrinsvis følgende områder

  • Ekstraordinær individuel støtte
  • Psykolog-samarbejde
  • Fortsat kvalificering af medarbejdere – frivillige og lønnede
  • Fortsat samarbejde i behandlingskæden (henvisninger og kontakt fra og til forskellige samarbejdspartnere)

Målgruppe

Målgruppen er unge i alderen 16-30 år, dog ikke unge med alvorlige psykiske lidelser og/eller misbrugsproblemer.

Formidling

Formidling af projektets resultater og erfaringer vil bl.a. ske gennem samarbejdet i behandlingskæden, med Café Lyttens netværk og samarbejdspartnere, samt gennem Jysk Børneforsorg.

Status

Projektet er afsluttet.

Denne tekst blev senest opdateret den 09/10/2019