Udsatte, ældre mænds ressourceværn

Med en bevilling fra Socialministeriet er projektet Udsatte, ældre mænds ressourceværn – selvmordsforebyggende livssammenhænge – Delstudie 1 iværksat.

Se projektbeskrivelse

Formål

Formålet med projektet er at øge vores viden om tegn på mistrivsel og depression samt ældres ressourceværn, med henblik på at styrke den selvmordsforebyggende indsats overfor de ældste borgere. Det gøres ved:

  1. At undersøge belastnings- og hændelsesforløb, der for nogle ældre fører til selvmord. Der vil være fokus på forekomsten af tab og belastninger, herunder tilgængeligheden og brugen af det offentlige og private netværks ressourcer
  2. At undersøge behandlingsforløb af depressive lidelser (sent opståede såvel som tilbagevendende depressioner), herunder anvendte præparater. Der vil være fokus på identifikation af den depressive lidelse, komplians, behandlingsopfølgning og screening for selvmordstanker
  3. At undersøge udsatte ældres oplevelse og håndtering af tab og belastninger som for eksempel kroniske sygdomme, reduceret mobilitet og selvhjulpenhed i forhold til psykologiske, sociale og materielle ressourcer, der kan øge vores viden om beskyttende forhold
  4. At evaluere kompetencer og vidensformidling til involverede sundhedspersonale

Projektet er et delstudie af forskningsprojektet “En case-kontrolleret psykologisk autopsiundersøgelse af ældres selvmord” ved Center for Gerontopsykologi v/Psykiatrisk Hospital i Århus & Psykologisk Institut, Aarhus Universistet.

Formidling

Der vil være tre former for formidling. Projektets resultater vil blive formidlet i en eller flere tidsskriftsartikler samt en rapport målrettet frontpersonalet.

Endvidere vil der blive udbudt undervisning til de involverede sundhedspersonale samt frivillige foreninger. Udbyttet heraf vil blive evalueret.

Målgruppe

Ældre over 70 år, med fokus på mænd og kønsforskelle i bl.a. ressourceværn, tab og belastningstyper.

Status

Projektet er afsluttet.

Kontaktperson Jan-Henrik Winsløv.

Denne tekst blev senest opdateret den 09/10/2019