Livsmod III

Frederiksborg Amts Børnerådgivning igangsatte i 2005 projekt Livsmod III: Forebyggelse af børn og unges selvskadende adfærd i den nye struktur for midler bevilget af Socialministeriet.

Se også projektbeskrivelsen

Projektet

Projekt Livsmod er et netværkssamarbejde mellem de 11 nye kommuner i Nordsjælland, og projektet videreudvikler den forebyggende indsats over for børn og unge med selvskader/selvmordsadfærd. Med er også de nordsjællandske hospitaler.

Projektet udgår efter 1.1.2007 fra Hillerød Kommune, Familiecentret.

Målgruppen

Unge under 18 år uden decideret psykiatrisk behandlingsbehov.

Formidling

Projektet formidles blandt andet gennem nyhedsbrevet Livsmod, som beskriver projektets forløb. Nyhedsbrevet indeholder i øvrigt informationer om blandt andet temadage, workshops, diverse opkvalificerings-arrangementer og netværksmeddelelser.

Ny bevilling

Projekt Livsmod har modtaget en ny bevilling fra Socialministeriets Satspulje til Selvmordsforebyggende kompetenceudvikling.

Livsmod 2009

Livsmod blev støttet af Socialministeriet i 2006 – 2008. Fra 2009 og frem er Livsmod finansieret af de deltagende partnere i Nordsjælland.

Denne tekst blev senest opdateret den 28/04/2016