Ny samt forbedret indsats til unge med tilsigtet selvbeskadigelse

Århus Kommunes Ungdomscenter startede i begyndelsen af 2005 projektet Ny samt forbedret indsats til unge med tilsigtet selvbeskadigelse for midler bevilget af Socialministeriet.

Se projektbeskrivelse

Projektet er udviklet i samarbejde med Center for Selvmordsforebyggelse, Århus Amt og Århus Kommunes Ungdomscenter, på anbefaling af Styregruppen til forebyggelse af selvmord i Århus Kommune og inititativ gruppen bag www.tagansvar.dk. Hjemmesiden er blevet nedlagt.

Projektets formål

At udvikle differentierede interventioner målrettet forskellige typer af tilsigtet selvbeskadigelse. Herunder relevant beskrivelse af målgruppen, udvikle praksisorienterede screeningsværktøjer, tilbud til pårørende, behandlingskoncept til målgruppens unge m.v.

Projektets målgruppe

Unge i alderen 13-18 år, der kommer ind på Center for Selvmordsforebyggelse i Århus eller ved socialpsykiatrisk team, Århus Kommunes Ungdomscenter.

Forankring

Inddragelse af nøglepersoner. Udvidelse af hjemmeside for selvmordsadfærd – www.tagansvar.dk – med ny sektion om tilsigtet selvbeskadigelse. Udarbejdelse af pjecer.

Formidling

Der er sket formidling til nøglepersoner gennem temadage og foredrag. Der er ligeledes planlagt en temadag i efteråret 2008.

Status

Der er udviklet et kort Screeningsværktøj samt et større fyldstgørende Arbejdshæfte. Forældreinddragelsen er opkvalificeret i forhold til projektbeskrivelsen.

Projektet er afsluttet i sommeren 2008.

Denne tekst blev senest opdateret den 09/10/2019