Vælg Livet – et webbaseret undervisningsmateriale

Livslinien igangsatte i 2004 projektet Vælg Livet – et webbaseret undervisningsmateriale for midler bevilget af Socialministeriet.

Se projektbeskrivelse

Initiativet til Vælg Livet tager afsæt i Livsliniens vision om at: Sikre at flest mulige af de kommende skoleårgange tilbydes livsmodsundervisning og undervisning i mestring af eget liv.

Indhold

Livslinien får flere og flere henvendelser fra skoler og efterskoler, hvor elever har alvorlige mistrivselsproblemer, selvskadende adfærd eller selvmordsadfærd. Skolernes henvendelser handler ofte om råd og vejledning til, hvordan de håndterer disse problematikker blandt eleverne.

I Vælg Livet søges det at skabe opmærksomhed omkring de trivselsproblematikker, som mange unge teenagere oplever.

Status

I 2006 udgav Livslinien det interaktive undervisningsmateriale om trivsel og livsmod. Materialet henvender sig til unge i folkeskolens afgangsklasser, efterskoler samt ungdomsuddannelserne – elever, lærere, pædagoger og sundhedspersonale.

Desuden er der udarbejdet en pjece om Vælg Livet, som sendes ud til landets folkeskoler i 2007. Pjecen kan rekvireres på Livslinien ved at sende en mail til livslinien@livslinien.dk eller på telefon 33 32 11 19.

 

Denne tekst blev senest opdateret den 09/10/2019