Videreudvikling af sundhedspersonalets færdigheder

Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 et projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilget af Socialministeriet: Videreudvikling af sundhedspersonalets færdigheder i at identificere selvmordsrisiko hos nyindsatte i arresthuse i de første samtaler med de indsatte.

Se projektbeskrivelse

Det var projektets mål at etablere en erfaringsopsamling og efteruddannelsesindsats for sundhedspersonalet i arretsthuse, idet denne gruppe rutinemæssigt har kontakt med den indsatte ganske tidligt efter indsættelsen.

Status

Projektet er nu i sin afsluttende fase. Nederst gives i pdf-filerne en afrapportering af projektet fra Kriminalforsorgens Uddannelsescenter.

Den videns- og erfaringsopsamling, der er foretaget i projektperioden bliver i rapporten Selvmordsforebyggelse i arresthuse – Udviklings- og efteruddannelsesprojekt med sundhedspersonale nærmere beskrevet og sat i sammenhæng med Kriminalforsorgens tidligere og nuværende arbejde omkring selvmordsforebyggelse.

Ny bevilling

Kriminalforsorgens Uddannelsescenter har modtaget en ny bevilling fra Socialministeriets Satspulje til Videreuddannelse af fængselspersonale i forhold til selvmordsforebyggelse. Information herom følger senere.

Kontaktperson i forbindelse med projektet

Uddannelseskonsulent, cand. psych. Birgit Erichsen, e-mail: Birgit.Erichsen@kriminalforsorgen.dk

Læs rapport og erfaringer fra projektet i pdf-filerne neden for

Denne tekst blev senest opdateret den 29/04/2016