SAYLE – Saving Young Lives Everywhere

Baggrund

Der findes ikke i Danmark et opdateret register over unges selvskadende adfærd. Med det foreliggende forskningsprojekt vil der kunne skabes sammenhæng mellem eksisterende viden fra registre og forskningsresultater og ny viden. Endvidere vil der kunne etableres et europæisk forskningssamarbejde, som kan bidrage til at optimere forskningsbaseret forebyggelse af unges selvskadende adfærd. En adfærd, som påvirker de unges hverdagsliv, læring, arbejde og trivsel og er den største risikofaktor for senere selvmord.

Formål

Projektets formål er gennem forskningssamarbejde at:

  • identificere de sårbare unge i tide og sætte ind med forebyggelse, før de unge skader sig selv eller begår selvmord
  • videreudvikle screeningsredskabet med henblik på kontinuerligt at få et øjebliksbillede af ungdomskulturens selvskadende adfærd og internationale påvirkninger
  • give de voksne, som omgiver de unge i dagligdagen, opdateret viden med henblik på at hindre, at alvorlige tanker om selvskade bliver til adfærd

Metode

SAYLE er et web-baseret elektronisk spørgeskema, som besvares på den enkelte skole og bearbejdes på Center for Selvmordsforskning. Spørgeskemaet er bygget op omkring følgende temaer:

  • personlige forhold
  • livsstil
  • personlige værdier
  • risikoadfærd

Status

Afsluttet. Projektet er koblet sammen med SAYLE – Undersøgelse af unges selvskadende adfærd.

Projektet gennemføres af centres forskere.

Støttet af

Projektet er finansieret af Børne- og socialministeriet .

Denne tekst blev senest opdateret den 14/09/2023