SAYLE

SAYLE – Undersøgelse af unges selvskadende adfærd hedder nu Ungdomsbarometret

 

SAYLE – Saving Young Lives Everywhere

Formål

Projektets formål er at identificere sårbare unge, videreudvikle screeningsredskab samt formidle opdateret viden til de voksne som omgiver de unge i daglligdagen.

Metode

Web-baseret spørgeskema.

Status

Afsluttet – lagt sammen med SAYLE – Undersøgelse af unges selvskadende adfærd.

Resultater

Resultater er løbende formidlet via faktahæfter, hjemmeside, nyhedsbreve, samt præsentationer på konferencer og seminarer. Se Publikationer.

Støttet af

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Læs mere om projektet.

 

SAYLE – Saving Young Lives in Europe

Formål

Projektets formål er at afdække, analysere og beskrive unges tanker om selvmord/selvskade samt selvskadende adfærd og på den baggrund muliggøre, at der kan igangsættes forskningsbaseret forebyggelse rettet mod den unge selv.

Metode

Kvantitativ og kvalitativ undersøgelse.

Status

Afsluttet 2010.

Resultater

Rapporten Selvskadende adfærd blandt unge i de gymnasiale uddannelser af centerleder Lilian Zøllner og statistiker Børge Jensen, Center for Selvmordsforskning, 2010.

Støttet af

Socialministeriet.

Læs mere om projektet.

Denne tekst blev senest opdateret den 14/09/2023