Få smerten ud og livsglæden ind

Kolding Selvhjælp igangsatte i 2007 projektet Få smerten ud og livsglæden ind for midler bevilget af Socialministeriet.

Se projektbeskrivelse

Formål

  • At undgå at selvskadende adfærd hos sårbare unge udvikler sig til selvmordstruende adfærd
  • Opløse hemmeligheden om selvskadende og indadreagerende adfærd hos unge
  • At en voksen kan rumme den unges smertefulde virkelighed
  • Skabe netværk blandt unge som udviser en selvskadende adfærd
  • At de unge ved at Kolding Selvhjælp har tilbud til unge

Målgruppe

Primær målgruppe er drenge og piger i ungdomsuddannelserne.

Status

Projektet er afsluttet.

Denne tekst blev senest opdateret den 08/10/2015