E-læringsprogram Unge og selvmord

I maj 2008 lancerede Lægeforeningen E-læringskurset Unge og selvmord for midler bevilget af Socialministeriet. Kurset er siden blevet bevilling blevet udvidet til Forebyggelse af selvmord og selvmordsadfærd

Se projektbeskrivelse

Projektets formål

Formålet med projektet er at introducere alment praktiserende læger til unge og ældres selvmordsadfærd – og ikke mindst synliggøre, at selvmordsadfærd blandt ældre og yngre mennesker kræver helt forskellig opmærksomhed.

Status

Projektet er afsluttet.

Kontaktperson i forbindelse med projektet

  • Ældreafsnittet: Psykiater, overlæge Jonna Jacobsen, Aalborg Psykiatriske Sygehus. jobij@rn.dk
  • Ungeafsnittet: Annette Plesner Steenstrup, Lægeforeningen, aps@dadl.dk
Denne tekst blev senest opdateret den 09/10/2019