Sårbare Livsfaser

Beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt mennesker i sårbare livsfaser

 

Formål

At afdække, analysere og belyse beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd.

Metode

Registerbaseret undersøgelse, Spørgeskemaundersøgelse og Interviewundersøgelse.

Samarbejde

Projektet blev ledet af Center for Selvmordsforskning i samarbejde med Center for forebyggelse af selvmordsadfærd i Odense og Centre for Therapy and Studies of Suicidal Behaviour in Hamburg.

Status

Afsluttet 2011. Projektet blev koblet sammen med forskningsprojektet Tidligere udsendte soldater.

Resultater

Resultater er præsenteret på Coping & Resilience International Conference 2009 samt udgivet i rapporten Sårbare Livsfaser. Beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt mennesker i sårbare livsfaser.

Støttet af

Satspuljemidlerne til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg – Socialministeriet, nu Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Denne tekst blev senest opdateret den 08/01/2020