Selvmordsforsøg, selvmord og register

Hvorfor forsøger mennesker at begå selvmord – Udvidelse af Register for Selvmordsforsøg

 

Formål

Projektets formål er at:

  • udvide dataindsamlingen fra skadestuer i det tidligere Fyns Amt til skadestuer i hele Region Syddanmark
  • undersøge via stikprøve fra et antal sygehuse hvorvidt der gemmer sig selvmordsforøg under kontaktårsagskoden 2–ulykke

Metode

Projektet gennemføres via dataindsamling på sygehuse.

Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere vil være de ansvarlige på hospitalernes skadestuer.

Status og resultateter

Projektet er afsluttet. Register for Selvmordsforsøg i 2011 dækker nu hele Region Syddanmark, og centret har udgivet rapporten: Udvidelse af Register for Selvmordsforsøg – Hvorfor forsøger mennesker at begå selvmord?

Støttet af

Projektet blev finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Læs om projektet Forebyggelse af selvmordsadfærd – Udvidelse af Register for Selvmordsforsøg.

 

MONSUE – a European Multicentre Study on Suicidal Behaviour and Suicide Prevention

 

Formål

Formålet er på europæisk plan at skildre såvel selvmordsmønstre og risikogrupper som de beskyttende faktorer samt effekten af forebyggelsesarbejdet.

Metode

Fælles registreringsprocedurer og fælles definition af dataopsamlingsområder

Status

Samarbejde afbrudt i 2010.

 

RISC – Risk Factors for Suicide Attempts, An Epidemiological Study using Danish Register Data

 

Formål

At identificere og beskrive risikofaktorer for selvmordsforsøg med henblik på at styrke forebyggelsen. Projektet består af to delprojekter.Delprojekt 1- Sociale relationer: I delprojektet identificeres risikofaktorer for selvmordsforsøg, som har med nære sociale relationer at gøre. Det undersøges, om der er afgørende forskel på de nære sociale relationer hos selvmordsforsøgere og hos mennesker, der ikke forsøger selvmord.

Delprojekt 2- Sundhedsmæssige forhold: I delprojektet belyses selvmordsforsøgeres kontakt til sundhedsvæsnet i form af lægebesøg, indlæggelser, medicinforbrug o.l. Det undersøges, om der er afgørende forskel på sundhedsmæssige forhold hos selvmordsforsøgere og hos mennesker, der ikke forsøger selvmord.

Metode

Registerbaseret forskningsprojekt.

Status

Afsluttet. Data bliver fortsat analyseret.

Støttet af

H. Lundbeck A/S.

 

Register for selvmordsforsøg

 

Formål

En beskrivelse af Register for Selvmordsforsøg

Status

Afsluttet medio 2004.

Resultater

Register for Suicide Attempts i Danish Medical Bulletin 2004, vol 51, no 4 af Christiansen E og Jensen BF. Link

 

Registerbaseret kohortstudie af selvmordsforsøgere

 

Formål

At afdække og belyse faktorer som virker hæmmende selvmordsadfærd efter et indeks selvmordsforsøg.

Metode

Et registerbaseret studie som anvender RISC- databasen.

Status

Afsluttet.

 

Selvmordsforsøgeres kontakt til den primære sundhedssektor

 

Formål

Selvmordsforsøgeres brug af sygesikringsydelser ønskes belyst som led i den forebyggende indsats overfor selvmordsadfærd.

Metode

Undersøgelsen er et registerbaseret case-kontrol studie. Cases er personer bosiddende i Fyns Amt med selvmordsforsøg, som medførte kontakt til et hospital. Kontroller er matchet på køn, alder og bopæl samt for datoen for cases første registrerede selvmordsforsøg. Data vedrørende sygesikringsydelser er trukket fra Forebyggelsesregistrerets sygesikringsmodul.

Status

Afsluttet medio 2004.

Resultater

Selvmordsforsøgeres kontakt til den primære sundhedssektor i Ugeskrift for læger, 2005 (38), af Jensen BF og Christiansen E. Link til Resume.

Støttet af

Lundbeck A/S

 

Selvmord, selvmordsforsøg og selvmordstanker i Danmark

 

Formål

At analysere individuelle og samfundsmæssige risikofaktorer for selvmord og selvmordsforsøg og samspillet mellem disse. I projektet deltager forskere fra 7 forskningsinstitutioner, herunder Center for Selvmordsforskning.

Projektet består af følgende 3 delprojekter: 1. Forekomsten af selvmord og selvmordsforsøg, samt udviklingen siden 1970 med fokus på datakvalitet og tilgængelighed af selvmordsmetoder.2. Psykologiske, sociale, familiemæssige og helbredsmæssige årsager til selvmord og selvmordsforsøg belyst i et epidemiologisk perspektiv. 3. Risikofaktorer for selvmordsadfærd belyst i et psykologisk-sociologisk og kulturelt perspektiv.

Metode

Kvalitative og kvantitative undersøgelser.

Status

Afsluttet.

Støttet af

Socialministeriet, nu Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, efter indstilling fra Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord.

Denne tekst blev senest opdateret den 10/10/2019