Forskningssamarbejde

Forskningssamarbejde 2: Suicidal adfærd og kronisk smerte

 

Formål

Projektet har tre formål:

  • At undersøge om patienter behandlet i Smerteklinikken (SMEC) i perioden 1/1 2004-1/1 2008 har en øget risiko for selvmord og selvmordsforsøg sammenlignet med baggrundsbefolkningen.
  • At undersøge om selvmordsforsøgshyppigheden før indvisitering til SMEC adskiller sig fra selvmordsforsøgshyppigheden efter at patienten er behandlet i SMEC.
  • På baggrund af registrerede data hos patienter konsekutivt henvist til SMEC fra 1/9 2008 til 1/9 2009 at sammenligne patienter med suicidal adfærd med patienter uden suicidal adfærd mhp. at identificere risikofaktorer for selvmordsadfærd hos smertepatienter.

Samarbejdspartnere

Projektet er et samarbejde mellem Psykiatrisk afdeling OUH, Smerteklinikken OUH, og Center for Selvmordsforskning.

Status

Afsluttet 2012.

Resultater

Resultaterne er præsenteret på diverse konferencer og temadage, bl.a. Psykiatriens Forskningsdag 2010, Se Suicidal adfærd og kronisk smerte. Artikel er indsendt til tidsskrift.

 

Forskningssamarbejde 1: Selvmordsforsøg hos patienter med dissemineret sclerose

 

Formål

At undersøge om patienter med dissemineret sclerose (DS) i det gamle Fyns amt har en øget risiko for selvmordsforsøg, samt om der er forskel i selvmordsforsøgshyppigheden blandt DS patienter som modtager Interferonbehandling i forhold til de patienter, som ikke gør. Såfremt det viser sig, at DS patienter i det gamle Fyns amt har en forøget selvmordsforsøgsrisiko, at undersøge om dette også gør sig gældende for hele den danske population af DS patienter.

Metode

Registersamkøring mellem Scleroseregisteret og Selvmordsforsøgsregisteret.

Samarbejdspartnere

Projektet er et samarbejde med Scleroseregistret, Sclerosebehandlingsregistret og Center for Selvmordsforskning.

Status

Afsluttet 2011.

Resultater

Resultaterne er fremlagt ved Psykiatriens Forskningsdag 2010 –  Se Suicide attempts in Multiple Sclerosis. En artikel vil blive publiceret i tidsskriftet Multiple Sclerosis.

Denne tekst blev senest opdateret den 22/07/2015