Sårbare livsfaser. Afsluttet

Formål

Projektets formål er at afdække, analysere og belyse beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd med det sigte at anvende denne viden i forebyggelsesarbejdet såvel blandt professionelle behandlere som blandt frivillige nationalt og internationalt.

Metode

Metoder er valgt med henblik på at opfange flest mulige beskyttende faktorer. Derfor omfattede projektet:

  • Registerbaseret undersøgelse
  • Spørgeskemaundersøgelse
  • Interviewundersøgelse

Samarbejde

Forskningsprojektet lededes af Center for Selvmordsforskning i samarbejde med Center for forebyggelse af selvmordsadfærd i Odense og Centre for Therapy and Studies of Suicidal Behaviour in Hamburg.

Resultat

Projektet er afsluttet i 2011.

I 2009 blev der udgivet en rapport Sårbare Livsfaser. Beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt mennesker i sårbare livsfaser af akademisk medarbejder Iben Stephensen. Rapporten kan bestilles eller downloades i Publikationer.

Støttet af

Satspuljemidlerne til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg – Socialministeriet, nu Social- og indenrigsministeriet.

For yderligere information kontakt Centret på info@cfsmail.dk.

Denne tekst blev senest opdateret den 02/01/2019