Implementering af Sundhedsstyrelsens vejledning “Vurdering og visitation af selvmordstruede” på sygehuse

Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark igangsatte i 2005 projektet Implementering af Sundhedsstyrelsens vejledning Vurdering og visitation af selvmordstruede på sygehusefor midler bevilget af Socialministeriet.

Se projektbeskrivelse

Som resultat heraf udgav Sekretariatet for Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark en rapport i august 2006: Selvmordsforebyggelse på sygehus – Strategi for implementering.

Om publikationen

Publikationen indeholder redskaber til implementering af selvmordsforebyggelse på danske sygehuse med det mål at sikre en mere systematisk indsats på området for selvmordsforebyggelse på sygehuse og en mere ensartet kvalitet på landsplan.

Publikationen skal betragtes som et supplement til Sundhedsstyrelsens “Vurdering og visitation af selvmordstruede. Vejledning til sundhedspersonale” fra 2004.

Selvmordsforebyggelse på sygehus henvender sig primært til sygehusledelserne og afdelingsledelserne i somatikken og psykiatrien på danske sygehuse.

Publikationen er udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe inden for indsatsområdet Selvmordsforebyggelse og er økonomisk støttet af Socialministeriet.

Lancering og evaluering

Den færdige publikation udsendes til alle Netværkets medlemssygehuse og lanceres i 2007 med implementeringsseminarer i de fem nye regioner, arrangeret og udbudt af Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark.

Bestil eller download rapporten

Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark lukkede med udgangen af 2007. Rapporten kan derfor downloades her.

Denne tekst blev senest opdateret den 02/05/2016