Register for Selvmordsforsøg

Register for Selvmordsforsøg dækker perioden 1990-2014.

Registret vil løbende udvides til at dække hele landet. Læs mere om projektet Udvidelse af Register for Selvmordsforsøg.

  • Perioden 1990-2010 indeholder selvmordsforsøg på Fyn med kontakt til et sygehus enten i form af en indlæggelse eller et skadestuebesøg på en somatisk eller psykiatrisk afdeling med kontaktårsag EUW (selvmordshandling).
  • I 2011 dækkes hele Region Syddanmark.
  • I 2012-2014 dækkes regionerne Nordjylland og Sjælland

Registret udarbejdes af Center for Selvmordsforskning på baggrund af journaler fra indlæggelser. Registeret indeholder ca. 10.000 selvmordsforsøg, der er foretaget af ca. 6.000 personer. Mange selvmordsforsøgere har foretaget mere end ét forsøg. I registeret findes information om de anvendte metoder, dato og klokkeslæt samt bagvedliggende årsager til selvmordsforsøget. Desuden registreres oplysninger om personen, dvs. køn, alder og bopælskommune. Registeret anvendes til udarbejdelse af statistik om selvmordsforsøg og til forskning.

Konvertering af data

Register for Selvmordsforsøg dækker det tidligere Fyns Amt i perioden 1990-2010. Fyns Amt anses for at være repræsentativ for landets befolkning. I perioden udgjorde Fyns befolkning ca. en tiendedel af landets, derfor får man et landsdækkende tal ved at gange med 10. I 2011 påbegyndtes en udvidelse af Registret til landsplan. Tal for 2011 dækker derfor Region Syddanmark, men pga. afvigelser i kontaktkoder kan data ikke konverteres til landsdækkende. I 2012-2014 er data indsamlet i regionerne Nordjylland og Sjælland. Eftersom disse ikke kan anses som værende repræsentativ for Danmarks befolkning kan data ikke konverteres til landsækkende tal.

Registret er nærmere beskrevet i en engelsk sproget artikel i Danish Medical Bulletin Register for Suicide Attempts. I Statistikbanken kan du udvælge data fra registrene og få dem vist som tabeller.

Denne tekst blev senest opdateret den 25/07/2016