Lilian Zøllner
Centerleder, Ph.D.

Telefon: 66 13 88 11

Uddannelse

 • Cand.pæd. kristendomskundskab/religion (1988)
 • Ph.d. (1991)

Arbejdsområder

Ansat som centerleder

Nuværende forskningsområder

Det primære forskningsområde er, hvad der beskytter udsatte grupper mod selvmordstanker, selvmordsforsøg og selvmord. I øjeblikket er forskningen rettet mod togpåkørsel samt militær lederskab og forebyggelse af selvmord blandt soldater. Fra 2001 har fokus været rettet mod unges sårbarhed, selvskade og selvmordsadfærd – de sårbare unge følges til stadighed.

Udpeget medlem af

 • Human Factors and Medicine, NATO Military Leadership and Suicide Prevention
 • Nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

LZ_Nato

Forskningsområder

2018
Togpåkørsel

Militært lederskab og forebyggelse af selvmord blandt soldater

2015-2017
Selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt 40-49 årige mænd og kvinder.

Post Traumatisk Growth for de personer, som er i risiko for selvmord.

2012- 2014
Interviewundersøgelse af hvad der beskytter og belaster mod selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt danske veteraner.

Spørgeskemaundersøgelse af unges sårbarhed, tanker om selvskade og selvskadende adfærd.

Interviewundersøgelse af, hvad der beskytter kræftramte mod selvmordstanker, selvmordsforsøg og selvmord.

Interviewundersøgelse af hvad der beskytter unge indsatte mod selvmorstanker og selvmordsadfærd.

2009-2011
Forskningsbaseret forebyggelse blandt ældre mænd. Spørgeskema- og interviewundersøgelse om forebyggelse rettet mod den ældre selv.

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte soldater. Projektet gennemføres i samarbejde med Forsvarets Sundhedstjeneste.

Undersøgelse af unges selvskadende adfærd. Spørgeskemaundersøgelse om unges selvskadende adfærd, selvmordstanker, værdier, sårbarhed etc.

2008
Unges livsstil og trivsel. Spørgeskemaundersøglse om antallet af selvskadende unge – Undersøgelsen er en opfølgning på CASE-undersøgelsen og er støttet af Egmont Fonden.

Selvskade og resiliens blandt etniske minoriteter. Kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af sårbarhed, selvskade og resiliens.

Selvmordsadfærd blandt etniske minoriteter. Kvantitativ studie om sammenhængen mellem etnicitet og selvmord.

2006
Spiseforstyrrelser og selvmordsrisiko. Kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af årsager til selvmordsrisiko blandt unge med alvorlige spiseforstyrrelser.

2004
Fra tanke til selvmord. Analyse af 72 breve skrevet af en ung pige i tiden op til et selvmord.

2003
Unges selvskade – hvornår? Registerbaseret undersøgelse om unges selvmordsadfærd og tidsforhold.

2002
Etniske unges selvskade. En kvantitativ undersøgelse af etniske unges (N=1000) livsstil og trivsel samt deres forældres og læreres holdninger til unges selvskade. Projektet støttes af Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord.

2001
Unge i år 2001. En kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af unges livsstil og trivsel (N=1000). Lemvig Kommune.

Unges selvskade (Child and Adolescent Self-harm in Europe (CASE)). En kvantitativ undersøgelse af unges (N=5000) livsstil og trivsel samt deres forældres og læreres holdninger til unges selvskade. Projektet støttes af Egmont Fonden. Projektet er et led i en europæisk undersøgelse med deltagelse fra i alt 10 lande.

1999
De sårbare unge. Kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af unges fritidsliv i Odder Kommune.

Etniske unges mestringsstrategier. Kvantitativ og kvalitativ forløbsundersøgelse af holdninger, normer, værdier og mestringsstrategier blandt unge med anden etnisk baggrund.

1996
Unges holdninger til døden. Projektet har gennem kvantitative undersøgelser kortlagt skolens og mediernes oplysningsindsats som grundlag for de unges (N=964) stillingtagen til centrale etiske spørgsmål om liv og død.

1992
Interviewundersøgelse af grønlandske forældres og bedsteforældres syn på hvilke værdier, der bør præge den grønlandske børneopdragelse fremover. Støttet af det grønlandske Kultur- og undervisningsdirektorat og Undervisningsministeriet.

Unges holdninger til etiske spørgsmål om døden. Projektet er tilrettelagt som en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse af unges (N=1040) muligheder for at deltage i etiske debatter om livets udgang. Støttet af SHF.

1991
Unge japaneres menneskesyn. Kvalitativ undersøgelse hvis mål har været at uddybe og belyse etiske holdninger samt hvilke religiøse og kulturelle faktorer, der har indflydelse på de unges holdning til etiske spørgsmål.

Værdier i grønlandsk børneopdragelse II.

1990
Unges holdning til tidens moral. Projektets baggrund er 925 stile skrevet om emnet moral til FUA, maj 1989.

Unge japaneres holdninger til etiske spørgsmål. Kvantitativ undersøgelse (N=1000) af unge japaneres holdninger til etiske spørgsmål vedr. indgangen til livet og udgangen af livet.

1989
Værdier i grønlandsk børneopdragelse. Interviewundersøgelse af grønlandske forældres og bedsteforældres syn på hvilke værdier, der bør præge den grønlandske børneopdragelse. Støttet af det grønlandske Kultur- og undervisningsdirektorat og Undervisningsministeriet.

1988
Unges holdninger til etiske spørgsmål om liv og død. Kvantitativ undersøgelse af unges, læreres og forældres holdninger.

1986
Moralundervisning i de japanske skoler. Empirisk undersøgelse, som afdækker og belyser grundlæggende holdninger og værdier i den japanske opdragelse.

Publikationer (uddrag)

Abstracts

 • The Clergy’s knowledge and attitude to suicidal behavioour, XXIX IASP World Congress, Borneo 2017
 • Protective factors for self-harm among children and adolescents. The CASE Study 2001-2016, ESSSB16, Oviedo 2016
 • Protective factors for familial transmission of suicidal behaviour, ESSSB16, Oviedo 2016
 • Denmark. Protective and Risk Factors for military Suicide 1992-2013, IASP 2015, Montreal 2015
 • Religion, spirituality, faith, and philosopy of life – a protective or straining factor for soldiers? IASP 2015, Montreal 2015
 • Hope as prevention of suicidal ideation and suicidal behaviour among cancer patients, The European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium 2014
 • Hope as prevention of suicidal ideation and suicidal behaviour among cancer patients, ESSSB15, Tallinn, 2014
  Denmark protective and risk factors for military suicide, ESSSB15, Tallinn, 2014
 • Prevention of adolescents’ suicidal ideation and suicidal behaviour, ESSSB15, Tallinn, 2014
 • An epidemiological study on risk factors for suicidal behavior among Danish veterans deployed between 1990 and 2009, ESSSB15, Tallinn, 2014
 • The Contribution of the Science of Religion to Suicide Research, The 6th Asia Pacific Regional Conference of the IASP, Tahiti, 2014
 • Prevention of Adolescents’ Suicidal Ideation and Suicidal Behaviour, The 6th Asia Pacific Regional Conference of the IASP, Tahiti, 2014
 • Youth Barometer for Vulnerability, Thoughts about Self-harm and Self-harming Behavior 2001-201. ESSSB14, Tel Aviv, 2012
 • Qualitative Examination of Beliefs among Danish Soldiers Returned from International Missions. ESSSB14, Tel Aviv, 2012
 • Protective and Risc Factors for Suicidal Ideation and Suicidal Behaviour among Formerly Deployed Danish Soldiers. Annual DoD/VA Suicide Prevention Conference, Washington DC, 2012
 • Protective factors for suicidal ideation and attempted suicide among Danish veteran soldiers returned from international missions
 • Religion or spirituality as a risk or protective factor, ESSSB13, Rom 2010
 • Case-Study 2001 and follow up 2007 in Denmark ESSSB13, Rom 2010
 • SAYLE (Saving Young Lifes Everywhere ESSSB13, Rom 2010
 • Protective factors for suicidal behaviour among people going through vulnerable phases in life. Coping and Resilience International Conference. Croatia 2009
 • Protective factors and resilience for self-harm adolescents aged 13-15 years. Coping and Resilience International Conference. Croatia 2009
 • Religion an Suicide Research. 3rd Asia Pacific Regional Conference of International Association for Suicide Prevention. Hong Kong 2008
 • Values, Visions and coping in the lives of Young people who harm themselves. XXIV World Congress, Ireland 2007
  Suicidal Behaviour and Eating Disorder – a Registerbased Suvival Analysis. 11th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour, Slovenia 2006.
 • Travellers – Researchbased Suicide Prevention Strategies for Adolescents in Denmark. 11th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour, Slovenia 2006.
 • Religion in Suicide Research. 2nd Asia Pacific Suicide Prevention Conference (IASP), Singapore 2006.
 • Significant Adults’ Knowledge of and Attitudes to Adolescent Self-Harm. XXIII IASP World Congress, Durban 2005.
 • Coping Strategies among Non-Western Adolescents. XXIII IASP World Congress, Durban 2005
 • 1st Asia Pacific Regional Conference of the International Association for Suicide Prevention (IASP) 6.-8. oktober i Bangkok 2004
 • The 6th ICOH International Conference on Occupational Health for Health Care Workers (UOEH) Kitakyushu, Japan. 2004
 • Religion and Suicide. 10th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour 25-28 august, 2004 i København
 • Parasuicide and Costs Associated with Attempted Suicides based on Extended Parasuicide Surveillance.The prevalence of Self-harm among young people in Denmark and their parents knowledge and attitudes to self-harm. Stockholm 2003
 • Registration of Hospital Contacts Due to Self-harm in a Danish Community.Abstract ved XXI Congress of the International association for Suicide Prevention, Chennai. India 22-26 september 2001
 • Rates of Attempted Suicide and Self-harm in Danish Women of Asian Ethnic Origin.Abstract ved XXI Congress of the International association for Suicide Prevention, Chennai. India 22-26 september 2001