2 nye samarbejdsprojekter

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Center for Selvmordsforskning har indgået samarbejde med Ph.d. Elsebeth Stenager, cand.med, ekstern lektor ved SDU samt Overlæge, Afd. P i forbindelse med to projekter.

Projektet Selvmordsforsøg hos patienter med dissemineret sclerose har til formål at undersøge om patienter med dissemineret sclerose har øget risiko for selvmordsforsøg. Projektet tager afsæt i samkøring af henholdsvis Scleroseregistret, Landspatientregistret og Register for Selvmordsforsøg.

Projektet Suicidal adfærd og kronisk smerte – Et samarbejdsprojekt mellem Psykiatrisk afdeling, OUH, Smerteklinikken OUH, og Center for Selvmordsforskning har sin baggrund i adskillige undersøgelser som påviser at patienter med kronisk smerte har stor risiko for at udvikle en depression. Det er nærliggende at forvente, at smertepatienter derfor også ville have en øget risiko for suicidal adfærd. Denne problematik er kun i beskedent omfang undersøgt.

Læs mere her

Læs om centrets andre forskningsprojekter

Denne tekst blev senest opdateret den 27/03/2009