Konference: Mental Health Europe

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Konferencen Mental Health Europe 2008 afholdes d. 7. – 9. august i Aalborg. MHE-konferencen organiseres i samarbejde med Landsforeningen SIND i samarbejde med SIND – Nordjylland, Psykiatrien i Region Nordjylland og socialpsykiatrien i Aalborg Kommune.

MHE-konferencen er inspireret af deklarationen fra Europa Kommissionen, hvor 2008 vil være “Det Europæiske År For Mellemkulturel Dialog”. Konferencens fokus vil være på mangfoldigheden i psykisk sundhed og velbefindende – en mulighed for dialog mellem kulturer. Kulturel mangfoldighed er ikke begrænset til den etniske dimension alene. Den har desuden en filosofisk dimension på psykisk sundhed og velbefindende og er også relateret til andre områder, f.eks. de forskellige sundhedssystemers kulturelle dimension, de kulturelle forskelle, der eksisterer i praksis blandt de professionelle sundhedsudøvere og i udbud af omsorg og behandling.

Oplæg, diskussioner og workshops vil give mulighed for at dele informationer, ideer og uddybe viden og lejlighed til at udveksle “best practices”. Deltagere fra alle europæiske lande vil bidrage med erfaringer om mangfoldigheden indenfor forskellige dimensioner af kulturer.

Det spændende sociale program vil omfatte en særlig velkomst til Aalborg by og Region Nordjylland bestående af en reception i det smukke Kunstmuseum. Konferencemiddagen vil finde sted i Rold Skov, det største skovområde i Danmark.

Yderlig information og tilmelding på hjemmesiden

Se Second Announcement på engelsk her

Denne tekst blev senest opdateret den 24/03/2015