Verdensdagen for selvmordsforebyggelse 2021, Landsforeningen for efterladte efter selvmord

Verdensdagen for Selvmordsforebyggelse er en årligt tilbagevendende begivenhed, som markeres internationalt d. 10. september. Dagen afholdes på initiativ af the International Association for Suicide Prevention (IASP) i samarbejde med World Health Organization (WHO).

Landsforeningen for efterladte efter selvmord vil sætte fokus på de efterladte og på foreningens arbejde. De afholder derfor et temamøde torsdag den 9. september kl. 18.30, De frivilliges Hus, Ll. Sct. Hans Gade 7,1, 8800 Viborg.

Tilmelding senest den 5. september.

I lighed med de foregående år, markerer kirken rummelighed, lys og varme på Verdensdagen for selvmordsforebyggelse. Dagen markeres med mindegudstjeneste i flere kirker i dagene 10. 12. og 19. september, hvor alle er velkomne.

Landsforeningen for efterladte efter selvmord deltager i samarbejde med NEFOS (Netværk for selvmordsramte) i de kirkelige handlinger.

Læs om alle arrangementerne her.

Denne tekst blev senest opdateret den 12/08/2021