Artikel om selvskadende adfærd blandt børn og unge

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Ugeskrift for Læger trykte artiklen “Selvskadende adfærd blandt børn og unge” af Stud.med. Lisa Eilenberg Søgaard, stud.med. Cathrine Lundgaard Christensen & professor Niels Bilenberg Syddansk Universitet, Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus.

Artiklen er en gannemgang af den seneste litteratur om forekomst af bevidst selvskadende adfærd (DSH) hos unge i populationsbaserede materialer i perioden 2002-2008. Cutting og selvforgiftning er de hyppigst anvendte metoder, og der er en overvægt af piger blandt de selvskadende. Problemet med DSH er, at der ikke er en entydig definition af begrebet, hvilket er nødvendigt for at kunne lave sammenlignelige prævalensestimater på tværs af kulturer og påvise mulige ændringer over tid. Selvskadende adfærd (deliberate self-harm – DSH) er et kendt fænomen inden for psykiatrien, men i de senere år har man oplevet en øget forekomst af denne adfærd hos unge uden kontakt med psykiatrien.

Artiklen kan ses på www.ugeskriftet.dk.

Denne tekst blev senest opdateret den 17/08/2009