Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte danske soldater

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Center for Selvmordsforskning har udgivet rapporten Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte danske soldater.

I foråret 2008 blev samarbejdet mellem Center for Selvmordsforskning og Forsvarets Sundhedstjeneste etableret, og arbejdet med forskningsprojektet “Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte danske soldater” blev indledt. Begrundelsen var, at der kun var yderst sparsom forskning på området, hvilket vanskeliggjorde forskningsbaseret forebyggelse af selvmordstanker, selvmordsforsøg og selvmord blandt veteraner. Formålet med undersøgelsen er at hjælpe tidligere udsendte soldater.

Resultaterne af forskningsprojektet fremgår af denne rapport. Resultaterne bygger på en registerundersøgelse, en spørgeskemaundersøgelse og to interviewundersøgelser. Forskningsprojektet er unikt såvel nationalt og internationalt

Yderlig information

Denne tekst blev senest opdateret den 15/06/2023