Dødsårsagsregisteret 2017

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Dødsårsagsregisteret 2017 er nu udgivet af Sundhedsdatastyrelsen.

Se Dødsårsagsregisteret 2017 Tal og analyse her, hvor du bl.a. kan læse at dødeligheden af selvmord samlet set er faldet i forhold til 2016.

Faldet i den samlede dødelighed af selvmord skyldes udelukkende et fald i dødeligheden af selvmord blandt mænd, hvorimod dødeligheden af selvmord blandt kvinder er steget en lille smule.

Mænd har stadig den højeste dødelighed af selvmord.

Denne tekst blev senest opdateret den 08/04/2019