Dødsårsagsregisteret 2017

Dødsårsagsregisteret 2017 er nu udgivet af Sundhedsdatastyrelsen.

Se Dødsårsagsregisteret 2017 Tal og analyse her, hvor du bl.a. kan læse at dødeligheden af selvmord samlet set er faldet i forhold til 2016.

Faldet i den samlede dødelighed af selvmord skyldes udelukkende et fald i dødeligheden af selvmord blandt mænd, hvorimod dødeligheden af selvmord blandt kvinder er steget en lille smule.

Mænd har stadig den højeste dødelighed af selvmord.

Udgivet den 20.12.2018