Fælles nyhedsbrev fra LMS og ViOSS, marts 2019

LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade og ViOSS – Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade har udsendt deres fælles faglige nyhedsbrev.

Læs bl.a. om en dansk undersøgelse, som påviser at selvskade og selvmordsadfærd ikke smitter blandt gymnasieelever, om det svenske Nationella Självskadeprojektet og om to af de danske projekter, som er bevilliget midler fra satspuljen ‘Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelse og selvskade’.

Læs alle nyhederne her.

Udgivet den 13.03.2019