Fokus på selvskade

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Undersøgelser viser, at et stort antal unge overvejer eller bevidst skader sig selv, f.eks. ved cutting. Nu kan selvskadende unge få hjælp og rådgivning gennem adskillige tiltag over hele landet.

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade har oprettet deres nye hjemmeside specielt rette mod unge, som begår selvskade.
“Vi har måttet sande, at selvskade bliver et større og større problem, og at det er yngre børn og unge helt ned i 10-års alderen, der udøver selvskade. Det er vigtigt, at de også får en følelse af, at der er nogle, der støtter deres sag og formindsker det tabu, der er omkring det at være cutter”.
Fra hjemmesiden www.selvskade.dk
 
Århus Kommunes Ungdomscenter har udvidet deres hjemmeside med materiale om selvskadende handlinger.
Se mere på www.tagansvar.dk

Socialministeriet, nu Social- og Integrationsministeriet støtter flere forebyggelsesprojekter i hele landet, bl.a. projektet Travellers – SAYLE, et interventionsprogram, som udbydes til unge af Center for Selvmordsforskning. Travellers er udviklet af skylight, New Zealand.

Læs mere om Travellers – SAYLE her
Læs om andre Ministerielt støttede projekter

For mere viden om selvskade, se Center for Selvmordsforsknings Faktahæfte om Centrale begreber inden for selvskadende adfærd

Denne tekst blev senest opdateret den 03/04/2008