National konference 2005

Introduktion

Den 1. november 2005 deltog 125 fagfolk, embedsmænd og politikere i National konference om selvmordsforebyggelse. Fra teori til praksis – inspirationskonference for politiske og administrative beslutningstagere samt fagfolk.
Konferencen blev afholdt af Center for Selvmordsforskning på vegne af Socialministeriet. Nedenfor følger en oversigt over oplæg og oplægsholdere – med link til de enkelte oplægsholderes powerpoint-præsentationer.

Plenumoplæg: Selvmord og selvmordsforsøg: Hvor stort er problemet?

Centerleder Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning bød velkommen til konferencen og præsenterede opdateret statistik over udviklingen i selvmord og selvmordsforsøg.

Plenumoplæg: Børn og unge

Cand.psych. Kim Juul Larsen, Børne- og Ungerådgivningen Vestfyn og Center for Selvmordsforskning præsenterede kommunalt beredskab, behandlingskæde og Kommunepakke. Hvordan sikres en god og hurtig opsøgning, vurdering og visitation til relevant opfølgning og evt. behandling af børn og unge i selvmordsfare?

Plenumoplæg: Sindslidende

Ledende overlæge, professor Thorkil Sørensen, psykiatrisk afdeling, Odense Universitetshospital beskrev problemstillinger omkring sindslidende og selvmordsforebyggelse.

Plenumoplæg: Ældre

Projektforsker, konsulent og ph.d. Elene Fleischer, Gerontopsykiatrisk afdeling, Psykiatrisk Hospital i Århus Amt & Center for Gerontopsykologi, Århus Universitet holdt oplæg om Indsatsområder og anbefalinger i forebyggelsen af ældres selvmordsadfærd

Workshop: Børn og unge

 • Kim Juul Larsen (tovholder), cand.psych., Børne- og Ungerådgivningen Vestfyn, Fyns Amt og Center for Selvmordsforskning
 • Bjørn Clausen (tovholder), socialrådgiver, Børne- og Ungerådgivningen Vestfyn, Fyns Amt og Center for Selvmordsforskning
 • Anne Dissing, cand.psych., Børnerådgivningen, Frederiksborg Amt
 • Mariann Rugård Jensen, cand.psych., Børnerådgivningen, Frederiksborg Amt
 • Rikke Holme, socialrådgiver, Børne- og Kulturforvaltningen, Otterup Kommune
 • Hanne Rosenkrands, afdelingssygeplejerske, Børneafdelingen, Odense Universitetshospital

I workshoppen blev præsenteret Behandlingskæde, Vestfyn-modellen, Kommunalt beredskab i Frederiksborg Amt, Kommunalt beredskab i Otterup Kommune og Børneafdelingens håndtering af unge der har forsøgt selvmord.

Læs mere om Kommunepakke for Børn og Unge.

Workshop: Sindslidende

 • Elsebeth Stenager (tovholder), socialoverlæge, Odense Kommune
 • Thorkil Sørensen (tovholder), ledende overlæge, professor, psykiatrisk afdeling, Odense Universitetshospital

Læs sammenfatning af workshoppen her.

Workshop: Ældre

 • Jan-Henrik Winsløv (tovholder), cand.psych. og projektforsker Gerontopsykiatrisk afdeling, Psykiatrisk Hospital i Århus Amt & Center for Gerontopsykologi, Århus Universitet
 • Elene Fleischer, projektforsker, konsulent og ph.d., Gerontopsykiatrisk afdeling, Psykiatrisk Hospital i Århus Amt & Center for Gerontopsykologi, Århus Universitet (tovholder)
 • Tove Madsen, leder, Forebyggelsesteamet, Frederiksberg Kommune
 • Karen Andersen-Ranberg, overlæge, ph.d., Geriatrisk Afdeling, Odense Universitetshospital og Center for Aldringsforskning, Syddansk Universitet
 • Mette Holler, uddannelseskonsulent, Center for Udvikling og Uddannelse, Vejle Amt’

På workshoppen blev bl.a. præsenteret oplæg om Den gerontologiske selvmordsforebyggelse og Identifikation af den ældre, depressive patient. Læs sammenfatning af workshoppen her.

Workshop: De frivillige

 • Michael Esmann (tovholder), souschef, Livslinien
 • Ulla Knudsen, daglig leder, Kolding Selvhjælp
 • Jette Leth Buhl, koordinator, Lodsprojektet, Storstrøms Amt
 • Sammendrag af workshoppen kan læses her

Læs også: Partnerskabsaftale mellem Storstrøms Amt og FuturaCentret.

Workshop: Det tværsektorielle samarbejde

 • Kirsten Nielsen (tovholder), fuldmægtig, Sundhedsstyrelsen
 • Barbara Hjalsted, afdelingslæge, Sundhedsstyrelsen
 • Elsebeth Stenager, socialoverlæge, Odense Kommune
 • Susanne Buhl, børne- ungeoverlæge, Odense Kommune
 • Niels Damsbo, praktiserende læge, Vissenbjerg, og lektor, SDU
 • Jytte Aaen, vicechefsygeplejerske, Sygehus Vendsyssel og repræsentant for styregruppen i Netværk af Forebyggende Sygehuse

Workshop: Pårørende og efterladte

 • Inger Anneberg (tovholder), journalist, a4media
 • Ida Koch, cand.psych, Den Gule Flyver og Københavns Universitet
 • Preben Henriksen, personalechef, Odense Politi
 • Birthe Vilstrup, områdeleder, Horsens Kommune

Sammendrag af workshoppen kan læses her.

Workshoppen blev indledt med en Introduktion efterfulgt af eksempler på Hjælp til pårørende og efterladte fagpersoner og privatpersoner samt beskrivelse af Støttetiltag for politifolk ved voldsomme hændelser og Beredskabsplan i hjemmeplejen i Horsens Kommune.

Planlægningsgruppe

National konference om selvmordsforebyggelse 2005 er planlagt af:

 • Anna Knudsen, centerleder, Center for Forebyggelse af Selvmordsadfærd, Odense
 • Kirsten Nielsen, fuldmægtig, Sundhedsstyrelsen
 • Michael Esmann, souschef, Livslinien
 • Sigrid Fleckner, fuldmægtig, Socialministeriet
 • Lilian Zøllner, centerleder, Center for Selvmordsforskning
 • Berit Sørensen, overassistent, Center for Selvmordsforskning

Invitation og program

Klik her for invitation, program og oversigt over workshops.

Denne tekst blev senest opdateret den 08/10/2019