Foreningen for Spiseforstyrrelser og Selvskade annoncerer manifest for et ungdomsliv uden spiseforstyrrelser

Foreningen for Spiseforstyrrelser og Selvskade har udarbejdet et manifest. Formålet er at sikre, at unge skal tilbydes hjælp, hvis de har tidlige tegn på spiseforstyrrelser. 

Det skal ses i lyset af, at unge med begyndende tegn på en spiseforstyrrelse ofte får at vide, at ”de ikke er syge nok” til at få hjælp. I stedet sendes de hjem, hvor de og deres nærmeste selv skal kæmpe mod spiseforstyrrelsen. 

Derfor har manifestet de følgende fem punkter, som forhåbentlig kan afhjælpe problematikken. 

  • Flere tidlige tegn på spiseforstyrrelser skal stoppes, så færre skal behandles i psykiatrien.
  • Forældre og andre nære pårørende skal inddrages og have hjælp til at støtte deres børn, når spiseforstyrrelsen rammer.
  • Fagpersoner med ansvar for børn og unges trivsel som fx lærere, sundhedsplejersker og klubmedarbejdere skal uddannes i at spotte tidlige tegn på spiseforstyrrelser.
  • Skoler, klubber og fritidsaktiviteter skal aktivt arbejde for at give børn og unge sunde kropsidealer og en forståelse for, at alle kroppe er forskellige. 
  • Reklamer og billeder i det offentlige rum, der bruger billeder med manipulerede kroppe, skal tydeligt deklareres. 

Du kan vise din støtte ved at sætte dit navn på manifestet her.

Denne tekst blev senest opdateret den 10/10/2023