Travellers – Unge væk fra spiseforstyrrelser

Travellers – unge væk fra spiseforstyrrelser: Livet er en rejse på godt og ondt er nu en del af projektet Travellers – SAYLE

Det forskningsbaserede forebyggelsesprojekt tilbydes unge mellem 13 og 25 år, der enten viser tegn på eller er færdigbehandlede for en spiseforstyrrelse. Projektet er et led i såvel forebyggelses- som rehabiliteringsprocessen i forhold til spiseforstyrrelser, men også et led i forebyggelsen af selvmord og selvmordsforsøg blandt unge mennesker.

Om Travellers

Travellers fokuserer på trivsel frem for sygdom, behandling og manglende overskud. Hovedvægten i Travellers ligger på styrkeopbygning samt forstærkning af ressourcer. Målsætningen er at fremme de unge menneskers personlige færdigheder, såsom evnerne til at håndtere forandringer, at være i stand til at opnå et forhold til andre samt at kunne overkomme modgang og udvikle en følelse af selvværd.

Ideen bag metoden er at få de unge til at forestille sig, at de er rejsende i deres eget liv – Travellers. Forløbet hjælper bl.a. de unge til at tænke og få et overblik over begivenheder i deres livs rejser.

Igangsættelse af Travellers

Travellers, som i første omgang blev iværksat på Fyn som et pilotprojekt, udbydes nu til hele landet.

Praktiske oplysninger

Gruppen består af ca. 8 deltagere – unge mellem 13 og 25 år, som enten viser tegn på, eller er færdigbehandlede for en spiseforstyrrelse – samt 2 professionelle ledere. Forløbet foregår i nærheden af de unges bopæl en gang om ugen á 1½ time – i 8 uger. Travellers er ikke et terapeutisk behandlingsforløb.

Støttet af

Socialministeriet, nu Social- og indenrigsministeriet.

For yderligere information kontakt Centret på info@cfsmail.dk.

Travellers er udviklet af skylight, New Zealand.

Denne tekst blev senest opdateret den 02/01/2019