Fortsættelse: Tidligere udsendte soldater

Fortsættelse af projektet Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte danske soldater.

 

Baggrund

I 2012 udgav Center for Selvmordsforskning rapporten Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte danske soldater. Rapporten satte fokus på omfanget af selvmordsadfærd blandt danske soldater, herunder hvad der belaster, og hvad der beskytter soldater mod selvmordstanker og selvmordsadfærd. Rapporten blev til i samarbejde med Forsvarets Sundhedstjeneste og omhandlede soldater udsendt i perioden 1990-2009.

I 2014 iværksætter Center for Selvmordsforskning en fortsættelse af projektet – igen i samarbejde med Forsvarets Sundhedstjeneste.

Metode

Projektet vil denne gang bestå af en interviewdel samt en registerdel.

Interviewdelen følger op på et udsnit af de soldater, der blev interviewet sidste gang. Målet er at undersøge, hvad der kendetegner soldaternes hverdag i dag, samt hvad der har været belastende og beskyttende faktorer i deres liv siden sidste interview.

Målet med registerdelen er at forlænge analysen af selvmordsforsøg og selvmord blandt udsendte soldater fra 1990-2012/13. Analyserne omfatter denne gang en registersamkøring af data mellem de udsendte soldater og data for selvmord og selvmordsforsøg fra følgende registre: Register for Selvmordsforsøg, Register for Selvmord og Landspatientregistret.

Formål

Det er målet at afdække, om danske soldater er mere eller mindre belastede overfor selvmordsadfærd end et sammenligneligt udsnit af den danske befolkning.

Status

Projektet er afsluttet med rapporten Selvmordsadfærd blandt danske veteraner 1992-2013. Beskyttende og belastende forhold.

Støttet af

Projekter er finansieret af Social- og indenrigsministeriet.

Kontakt

For yderligere information kontakt Centret på info@cfsmail.dk.

Denne tekst blev senest opdateret den 10/10/2019