Sidste frist: Hvem skal have årets Werther-pris?

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Pressemeddelelse

Selvmord bør omtales med varsomhed i pressen. For alene omtale af selvmord kan føre til flere selvmord. For at skærpe opmærksomheden på denne uheldige sammenhæng er der indstiftet en særlig pris, Werther-prisen. Prisen uddeles hvert år til en mediearbejder, der gennem sit virke har belyst selvmordsproblematikken på en etisk og oplysende måde over for offentligheden.

Kom med din kandidat

Nu er der mulighed for at indstille til Werther-prisen 2016. Hvis man ønsker at indstille en kandidat, skal man opfylde følgende betingelser:

 • Enhver kan indstille en kandidat til prisen
 • Indstillinger skal sendes skriftligt til Center for Selvmordsforskning
 • Der skal være tale om en motiveret indstilling på maks. 1 A4 ark vedlagt eksempler på eller henvisning til kandidatens arbejde
 • Kandidaten skal selv kunne acceptere indstillingen

Sidste frist for indstilling af kandidater er mandag d. 20. juni 2016, kl. 12.00. Formålet med prisen og dermed også retningslinjerne for tildeling af prisen ligger i forlængelse af WHO’s anbefalinger.

Prisen er på kr. 10.000, og den uddeles på Verdensdag for selvmordsforebyggelse, World Suicide Prevention Day, den 13 september 2016 kl. 15.00.

Inspiration fra Belgien

Ideen til en mediepris for at forebygge selvmord stammer fra Belgien, hvor man indstiftede en lignende pris i 2003. Werther-prisen blev første gang uddelt i Danmark i 2005.

De foregående prismodtagere er

 • 2015: Sine Skott Andersen, journalist for TV-serien De tabte ældre på TV2 Fyn
 • 2014: Dan Philipsen, sportsjournalist, Jyllands-Posten for artikelserien om Thomas Augustinussens oplevelse af faderens selvmord
 • 2013: Lotte Andersen, instruktør af dokumentaren Den sidste udvej – beretninger om overlevelse
 • 2012: Poul Emil Nørlund, vært og tilrettelægger af DR P3’s ungdomsprogram TVÆRS
 • 2011: Psykolog Birgitte Andersen og fotograf Torben Åndahl
 • 2009: Bente Hjorth Madsen, psykolog, Center for Selvmordsforebyggelse – Risskov
 • 2008: Cecilie Elmose Warnich og Cecilia Sejer, DR
 • 2007: journalist Tommy Byrne, Fyens Stiftstidende
 • 2006: redaktør, Thorkild Nyholm, DR
 • 2005: journalist Inger Anneberg, freelance

Werther-prisen har fået sit navn efter Goethes roman fra 1774, ”Den unge Werthers lidelser”. Da bogen udkom, medførte den en regulær bølge af selvmord i såvel Tyskland som det øvrige Europa.

Bag initiativet i Danmark står en arbejdsgruppe bestående af Merete Nordentoft, Foreningen for Uddannelse og Forskning i Selvmordsadfærd, Anja Thomsen, repræsentant for Landsforeningen for efterladte efter selvmord, Karen Hedegaard, Dansk Journalistforbund og Trine Banke d’Andrade, Center for Selvmordsforskning.

Pressekontakt

Dokumentarist Trine Banke d’Andrade. E-mail: tbk@cfsmail.dk eller tlf. 63 11 21 86.

Denne tekst blev senest opdateret den 04/05/2023