Kommunepakken er tilsendt

Her gives en oversigt over hvortil Kommunepakken – Forebyggelse af selvmordsadfærd hos børn og unge er sendt

 • Socialministeren
 • Undervisningsministeren
 • Sundhedsministeren
 • Folketingets Socialudvalg
 • Socialordførere i partierne
 • Formand for Kommunernes Landsforening
 • Formand for HK/Kommunal Socialpolitiske udvalg
 • Socialchefer i alle danske kommuner
 • Socialrådgivere beskæftiget med børn og unge
 • PPR-kontorer i alle kommuner
 • Sociale Højskoler
 • Amternes Børne og -ungerådgivninger
 • Psykiatrifonden
 • Livslinien
 • Forebyggelsescentre vedr. selvmordsadfærd
 • Skolernes 8.-10.-klasser
 • Deltagerne på National konference om selvmordsforebyggelse, 2005
Denne tekst blev senest opdateret den 08/10/2015